TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Sơ đồ tư duy về truyện trung đại

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

tiết 43,44: đồng chí- chính hữu

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự

 • một năm trước
 • 0