TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn lớp 9: Hai chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn lớp 9: Hai chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Ôn tập phần Tập làm văn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Tập làm thơ tám chữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Tiết 53 Tổng kết từ vựng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 59
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp

 • một năm trước
 • 73
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 54
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 78
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • một năm trước
 • 37
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 33
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Tập làm thơ tám chữ

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Ngữ văn 9

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 5. Skills 1

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
Ngữ văn 9

Mùa Xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 17. Những đứa trẻ

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt

 • một năm trước
 • 11