TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

de văn 8 giưa ki 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Đề kiểm tra HK 1 vĂn 8 có ma trận

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài Con cò(Tiết 2)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Luyện tập phân tích và tổng hợp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Kiểm tra phần Tiếng Việt

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn lớp 9: Hai chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 0