TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

. Bài Viếng lăng Bác( soan theo thông tư 1911)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

de van 8 kí co ma tran

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

de văn 8 giưa ki 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Đề kiểm tra HK 1 vĂn 8 có ma trận

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài Con cò(Tiết 2)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 1