TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Viếng lang Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

. Bài Viếng lăng Bác( soan theo thông tư 1911)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

de van 8 kí co ma tran

 • một năm trước
 • 1