TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Tiết 155. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Chuẩn KT-KN_

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 31. Con chó Bấc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài sang thu

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 29
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 18
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 26
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 47
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

học sinh chơi game lớp 9

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 - Phố núi

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Kiều ở lầu Ngưng Bích(t2)

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 6