TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Sự phát triển của từ vựng

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 17. Những đứa trẻ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 17. Những đứa trẻ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 17. Những đứa trẻ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 17. Những đứa trẻ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 42. Vệ sinh da

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

giao an văn 9

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

giáo an văn 9

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang văn 9.

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một năm trước
 • 0