TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Bếp lửa

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 6

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Mã Giám Sinh mua Kiều

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

chuyen de day hoc theo dinh huong phat trien nang luc

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

lop 9 trau dồi vốn từ

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 10 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ theo cong van 1911

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Lục Vân Tiên cứu KNN t1

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 10 tháng trước
 • 1