TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Tập làm thơ tám chữ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

xưng hô trong hội thoại

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Mã Giám Sinh mua Kiều

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Xưng hô trong hội thoại

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

my thuat

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Chiếc lược ngà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một tháng trước
 • 0