TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

VĂN 9-CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG-TVIET

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Mây và sóng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con phần 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng