TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn

Ngữ văn (CĐ-ĐH)

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

CUỘC ĐỜI CỦA KAWABATA

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Tác gia Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Văn học Dân gian

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Các lớp từ vựng

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn

Lỗ Tấn

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

Kinh thi

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

Khuất Nguyên

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

Tổng quan về Trung Quốc và văn học Trung Quốc

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn

Điền dã sưu tầm văn học dân gian

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

Văn học nhật bản sơ kỳ

 • một năm trước
 • 177
Bài giảng
Ngữ văn

KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM

 • một năm trước
 • 18
Bài giảng
Ngữ văn

NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA LÃNG MAN

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CHÍ PHÈO

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Ngữ văn (CĐ-ĐH)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Ngữ văn (CĐ-ĐH)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Văn học Nga

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Ngữ văn

Khái quát văn học châu Á

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn

Bài 15 Bảo vệ di sản văn hóa

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

MÚA RỐI NƯỚC- VĂN HỌC DÂN GIAN

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn

VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

THỂ THƠ TRONG CA DAO

 • 2 năm trước
 • 11
Bài giảng
Ngữ văn

CÁI HÀI TRONG MỸ HỌC

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn

TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG- CƠ SỞ VĂN HÓA

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 3 năm trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn

Các hình động trong powpoint

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

THỜI GIAN NGHỆ THUẬT

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TRÚC CÚ PHÁP

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

tam ly hoc lua tuoi

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Cụm động từ

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

Cụm danh từ

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

VH Ấn Độ

 • 4 năm trước
 • 74
Bài giảng
Ngữ văn

VHVN trung đại

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Truyện Kiều

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Thơ thiền

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Thơ mới

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Thơ 45-75

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Tản đà

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Ca dao

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Nguyễn Tuân

 • 4 năm trước
 • 18
Bài giảng
Ngữ văn

Nguyễn Minh Châu

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn

Phan Tứ - Anh Đức

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Xuân Diệu- Huy cận

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Phạm Thị Hoài- Bảo Ninh

 • 4 năm trước
 • 12