TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Chiếc lược ngà

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 7

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Bếp lửa

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Bếp lửa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0