TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con phần 2

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

đề cương ôn tập

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 Mây và sóng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Nói với con

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang Thu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Tiết 132 - Bài 25. Ôn tập về thơ ( Tiếp theo)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 20 ngày trước
 • 0