TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Hợp đồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Hợp đồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Hợp đồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Hợp đồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một tháng trước
 • 0