TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Khởi ngữ văn 9.

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Luyện tập phân tích và tổng hợp

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngu van 9 Tong ket tu vung tiet 41

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 17 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9.Tiết 64 Làng (Kim Lân)

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Bếp lửa

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Sự phát triển của từ vựng

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê (theo 5 bước)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Kiều ở lầu Ngưng Bích hay

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 15. Chiếc lược ngà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0