TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 22. Câu phủ định

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Ngữ văn8.

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

lop 8 . hai cây phong. tiết 2

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Đi đường (Tẩu lộ)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Đi đường (Tẩu lộ)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Ngữ Văn 8: văn bản "nhớ rừng" của Thế Lữ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Câu cảm thán

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 • 17 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Lão Hạc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Ông đồ

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 28 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Ông đồ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

lop 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Ông đồ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 13. Bài toán dân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Dấu ngoặc kép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 • một tháng trước
 • 0