TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Tôi đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 9. Hai cây phong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 9. Nói quá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Nói giảm nói tránh

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 23. Hành động nói

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

tóm tắt văn bản tự sự

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Nói giảm nói tránh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 23. Hành động nói

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 2. Trong lòng mẹ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Nói giảm nói tránh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Đề văn thuyết minh trình chiếu luôn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Tôi đi học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

TIÉT :18 Tóm tắt văn bản tự sự

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Lão Hạc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 13. Bài toán dân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm: Lần quẹt diêm thứ năm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Ngữ văn 8 bài câu câu khiến.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 9. Hai cây phong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Tú Mỡ và thơ trào phúng

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

ngu van 8

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Tôi đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Câu nghi vấn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Câu nghi vấn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Lão Hạc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 31. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Trợ từ, thán từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • một tháng trước
 • 0