TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Tiếng hát con tàu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Luật thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 24. Thực hành về hàm ý

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Giáo án tổng hợp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Sự trong sáng của Tiếng Việt trong quảng cáo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Việt Bắc (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 6. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 1. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuấn 26. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần . đọc hiểu Văn bản

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

TÂY TIẾN- QUANG DŨNG

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Tiếng hát con tàu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

người trong bao

 • 2 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 7. Tây Tiến

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 12

Vợ chồng A Phủ

 • 3 tháng trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

 • 3 tháng trước
 • 0