TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 12

ngu van 12

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

DẠNG ĐỀ LIÊN HỆ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

ôn đọc hiểu thpt

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 21. Vợ nhặt

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 25. Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Thực hành về hàm ý

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 26. Thuốc

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 22. Rừng xà nu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 27. Số phận con người

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12.

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Vợ chồng A Phủ

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

tập một bài tây tiến-quang Dũng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 8. Luật thơ

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Vợ chồng A Phủ (tiết 3) Phan Thị Yên

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 18. Ôn tập phần Văn học

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 18. Ôn tập phần Văn học

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 18. Ôn tập phần Văn học

 • 7 tháng trước
 • 0