TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 12

Vợ chồng A Phủ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

tập một bài tây tiến-quang Dũng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 8. Luật thơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Vợ chồng A Phủ (tiết 3) Phan Thị Yên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 18. Ôn tập phần Văn học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 21. Vợ nhặt

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 26. Thuốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12 - Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Tiếng hát con tàu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Luật thơ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 24. Thực hành về hàm ý

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Giáo án tổng hợp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Sự trong sáng của Tiếng Việt trong quảng cáo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Việt Bắc (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 6. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng