Bài giảng Ngữ văn 11

Thư viện Bài giảng Ngữ văn 11
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 20. Hầu Trời

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Thương vợ.

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Thương vợ.

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Từ ấy

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Luyện tập thao tác lập luận bình luận

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 13. Chí Phèo

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 5. Đọc thêm: Chạy giặc

 • 23 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 10. Hai đứa trẻ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 7. Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 2. Câu cá mùa thu (Thu điếu)

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Ngữ văn 11. Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Thương vợ.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Tràng giang

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 2. Tự tình (bài II)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Nhung nguoi khon kho

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 6. Thực hành về thành ngữ, điển cố

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 17. Tình yêu và thù hận

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Một thời đại trong thi ca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Vội vàng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Một số thể loại văn học: Nghị luận

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

tiết 110: phong cách ngôn ngữ chính luận

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Chiều tối (Mộ)

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 6 tháng trước
 • 5