TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 13. Bài toán dân số

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Người trong bao

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

ngu van 8

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 22. Luyện tập lập luận chứng minh

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 11. Chữ người tử tù

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 21. Phương pháp tả cảnh

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Câu cầu khiến

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 13. Chỉ từ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 24. Ý nghĩa văn chương

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Nhân hoá

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

trò chơi cho hđ khởi động

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

trò chơi hai hoa dan chủ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 12. Cảnh khuya

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 5. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Phương pháp tả người

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Nhân hoá

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 19. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 23. Hịch tướng sĩ

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 30. Dấu gạch ngang

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 24. Lượm

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

 • 23 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 21. Phương pháp tả cảnh

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Nhân hoá

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12 Nâng cao

Tiếng Việt 2 . Tuần 18. Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì I)

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Nhân hoá

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Vợ chồng A Phủ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Buổi học cuối cùng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 26. Cây tre Việt Nam

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. So sánh

 • 26 ngày trước
 • 0