TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 28. Ôn tập truyện và kí

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 27. Câu trần thuật đơn có từ là

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 27. Lòng yêu nước

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 24. Mưa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 14. Con hổ có nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 12. Số từ và lượng từ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Liên kết trong văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Mẹ tôi

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Từ ghép

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 2. Thánh Gióng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Qua Đèo Ngang

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Tiếng gà trưa

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 2. Trong lòng mẹ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Bánh chưng, bánh giầy

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 2. Trong lòng mẹ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Sau phút chia li

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

ngu van 12

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 25. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 27. Đi bộ ngao du

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 2. Trong lòng mẹ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 2. Trường từ vựng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Tiếng gà trưa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 33. Hoạt động ngữ văn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 32. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 26. Câu trần thuật đơn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Bếp lửa

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 5. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Thương vợ.

 • 21 ngày trước
 • 0