TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Qua Đèo Ngang

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 6. Thực hành về thành ngữ, điển cố

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 6. Thạch Sanh

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Qua Đèo Ngang

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 30. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Trợ từ, thán từ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Tập làm thơ tám chữ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 11. Cụm danh từ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Nhân hoá

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Trau dồi vốn từ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 6. Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 7. Em bé thông minh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 7. Tấm Cám

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Quan hệ từ

 • 13 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Cổng trường mở ra

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • 13 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 9. Từ đồng nghĩa

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 6. Bài ca Côn Sơn

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 6. Chữa lỗi dùng từ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 6. Chữa lỗi dùng từ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 8. Cây bút thần

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 7. Em bé thông minh

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng