TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Điệp ngữ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Mẹ hiền dạy con

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 14. Cụm động từ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Làm thơ lục bát

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 14. Động từ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 14. Chơi chữ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 8. Cây bút thần

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 14. Chơi chữ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Câu ghép (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Trợ từ, thán từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 14. Con hổ có nghĩa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Dấu ngoặc kép

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Tính từ và cụm tính từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 13. Chỉ từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Mẹ hiền dạy con

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Phó từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 13. Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 12. Kể chuyện tưởng tượng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 11. Cụm danh từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Tiet 66. Ông đồ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Câu ghép

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 12. Số từ và lượng từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Mẹ hiền dạy con

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. So sánh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10 Nâng cao

Tuần 7. Nhưng nó phải bằng hai mày và Tam đại con gà

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 16. Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 13. Chỉ từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Tính từ và cụm tính từ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Mẹ hiền dạy con

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Mẹ hiền dạy con

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Tính từ và cụm tính từ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 14. Chơi chữ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 11. Từ đồng âm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 17. Chí Phèo

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 11. Cụm danh từ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Tiếng gà trưa

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 14. Động từ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 12. Số từ và lượng từ

 • 7 ngày trước
 • 0