TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Người trong bao

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Ngữ văn CA DAO

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 14. Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 9. Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

lop 4

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 11. Chữ người tử tù

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
NGỮ VĂN THCS

Ngữ văn 7. Bài 7. Bánh trôi nước

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HĐNGLL 6,7,8,9

EM YÊU BIỂN ĐẢO VN

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
NGỮ VĂN THCS

Ngữ văn 6. Bài 19. Sông nước Cà Mau

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10 Nâng cao

Tuần 32. Trả bài kiểm tra văn học

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

lop 8

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Câu ghép

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Câu ghép

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Câu ghép

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Câu ghép

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Điệp ngữ

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Quan hệ từ

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Viết đơn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Viết đơn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 31. Kiểm tra Tiếng Việt

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 31. Kiểm tra Tiếng Việt

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới)

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 26. Sống chết mặc bay

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 26. Sống chết mặc bay

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 26. Sống chết mặc bay

 • 28 ngày trước
 • 0