TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 28. Liệt kê

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 27. Lòng yêu nước

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 28. Truyện Kiều

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 30. Ôn tập phần Văn

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 30. Dấu gạch ngang

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

 • 17 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 28. Ôn tập truyện và kí

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Chiều tối (Mộ)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Chiều tối (Mộ)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 26. Thuế máu

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 26. Câu trần thuật đơn

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Dấu ngoặc kép

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 26. Hội thoại

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng