Bài giảng Ngoại ngữ

Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ
bài giảng
Tiếng Anh

new headway elementary

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

new headway -Everyday English-What time is it?

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng anh cơ bản HVTC

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Say No to subtances

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Trò chơi

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

ngoai ngu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

bái:Greetings Phần B Good morning

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tiếng Nhật Bản

bai 11

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

thuyết trình về tết nguyên đán

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

thuyết trình về shopping

 • 7 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tiếng Anh

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

indirect speech

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

unit 45 ngữ pháp

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

Mô hình 5E - BSCS

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

tiếng anh đại học

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Nhật Bản

Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh

English for physics

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Unit 1 : The weekend

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Unit 1 : The weekend

 • một năm trước
 • 21
bài giảng
Tiếng Anh

Power Point Template for Teaching about Jobs

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

LearnEnglish by Kitty

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Understanding and Using English Grammar

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

advanced grammar

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh

Cách viết 1 đoạn văn đơn giản trong tiếng Anh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Make a compiment

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

tạp chí tiếng anh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Technology

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

BÀI GIẢNG AMERICAN ENGLISH FILE 2- 2A

 • 2 năm trước
 • 26
bài giảng
Tiếng Anh

BÀI GIẢNG-AMERICAN ENGLISH FILE 2-1D

 • 2 năm trước
 • 38
bài giảng
Tiếng Anh

BÀI GIẢNG AMERICAN ENGLISH FILE 2- 1C

 • 2 năm trước
 • 41
bài giảng
Tiếng Anh

BÀI GIẢNG- AMERICAN ENGLISH FILE 2

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

AMERICAN ENGLISH FILE 2

 • 2 năm trước
 • 77
bài giảng
Tiếng Anh

MS Excel 2007 basic

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

du lịch Hàn Quốc

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

British holidays and special occasions

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Pháp

Leçon 10 (suite) Adjectif Possessif

 • 2 năm trước
 • 12
bài giảng
Tiếng Anh

Unit 6. Competitions A Reading

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

GETTING STARTED - LIFELINES PRE-INTER

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

anh van chuyen nganh dien - unit 1

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Hàn Quốc

Let's study English - Unit 14

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK4 UNIT 9

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK 4 - UNIT 12

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK 4 - UNIT 11

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK 4 UNIT 8

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK 4 UNIT 7

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK 4- UNIT 6

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK UNIT 5

 • 3 năm trước
 • 0