TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngoại ngữ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh

global

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

tiếng anh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

unit 2 avcn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Unit 3D Getting around town

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh (CĐ-ĐH).

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Nhật Bản

MINANO NIHONGO Bài 21

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

DÍCIPLINE in the classroom

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Fashion in Britain

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Từ vựng tiếng anh về các bệnh ở trẻ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

new headway elementary

 • 2 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Tiếng Anh

new headway -Everyday English-What time is it?

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng anh cơ bản HVTC

 • 2 tháng trước
 • 181
Bài giảng
Tiếng Anh

Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

 • 4 tháng trước
 • 20
Bài giảng
Tiếng Anh

Say No to subtances

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Trò chơi

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

ngoai ngu

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

bái:Greetings Phần B Good morning

 • 8 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Nhật Bản

bai 11

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh

thuyết trình về tết nguyên đán

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh

thuyết trình về shopping

 • 9 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Anh

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh

indirect speech

 • 9 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Tiếng Anh

unit 45 ngữ pháp

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh

Mô hình 5E - BSCS

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh

tiếng anh đại học

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Nhật Bản

Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh

English for physics

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Unit 1 : The weekend

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Unit 1 : The weekend

 • một năm trước
 • 21
Bài giảng
Tiếng Anh

Power Point Template for Teaching about Jobs

 • một năm trước
 • 21
Bài giảng
Tiếng Anh

LearnEnglish by Kitty

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Understanding and Using English Grammar

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

advanced grammar

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh

Cách viết 1 đoạn văn đơn giản trong tiếng Anh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Make a compiment

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

tạp chí tiếng anh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Technology

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

du lịch Hàn Quốc

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

British holidays and special occasions

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Pháp

Leçon 10 (suite) Adjectif Possessif

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
Tiếng Anh

Unit 6. Competitions A Reading

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

GETTING STARTED - LIFELINES PRE-INTER

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

anh van chuyen nganh dien - unit 1

 • 3 năm trước
 • 23
Bài giảng
Tiếng Hàn Quốc

Let's study English - Unit 14

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK4 UNIT 9

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

NC BOOK 4 - UNIT 12

 • 3 năm trước
 • 0