TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mĩ thuật 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Mĩ thuật 8

. chủ đề 9 Tiết 1 TỈ LỆ MẶT NGƯỜI

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 22. Vẽ tranh cổ động

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 4. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 15. Tạo dáng và trang trí mặt nạ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 15. Tạo dáng và trang trí mặt nạ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Chủ đề 4- Thế giới cổ tích

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 4. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 6. Trình bày khẩu hiệu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Chủ đề 3

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 12. Đề tài Gia đình

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 1. Trang trí quạt giấy

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 12. Đề tài Gia đình

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 25. Trang trí lều trại

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Chủ đề 9, tiết 3

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam

 • 11 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Mĩ thuật 8

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

 • 11 tháng trước
 • 8
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

 • 11 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Trang trí mặt n5 Tuồng(dạy theo chủ đề

 • 11 tháng trước
 • 56
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích 2018

 • 11 tháng trước
 • 14
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • 11 tháng trước
 • 34
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 24. Đề tài Ước mơ của em

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 25. Trang trí lều trại

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 22. Vẽ tranh cổ động

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 11. Trình bày bìa sách

 • một năm trước
 • 1