TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mĩ thuật

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mĩ thuật và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mĩ thuật hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 6. Lọ hoa và quả (Vẽ hình)

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 6. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 9

Bài 6. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 9

Bài 6. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 7

Bài 27. Đề tài Cảnh đẹp đất nước

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 7

Bài 27. Đề tài Cảnh đẹp đất nước

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 27. Đề tài Cảnh đẹp đất nước

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 13. Đề tài Bộ đội

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 6

Bài 13. Đề tài Bộ đội

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 6

Bài 13. Đề tài Bộ đội

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 4. Cách vẽ theo mẫu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 12. Đề tài Gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

CHỦ ĐỀ 9 TRANG TRI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 31. Xé dán giấy lọ hoa và quả

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 31. Trang trí trên chiếc khăn để đặt lọ hoa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 22. Đề tài Ngày tết và mùa xuân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 4. Tạo dáng và trang trí túi xách

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

chủ đề 9: Tỉ lệ mặt người. Sách mới

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 9. Đề tài Học tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 25. Đề tài Mẹ của em

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 6. Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 25. Mẹ của em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 26. Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

. chủ đề 9 Tiết 1 TỈ LỆ MẶT NGƯỜI

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 25. Mẹ của em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mỹ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mỹ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • 2 tháng trước
 • 0