TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mĩ thuật

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mĩ thuật và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mĩ thuật hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giovanni Antonio

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

MICHELANGELO, BUONARROTI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 14. Trang trí đường diềm

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 16. Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 7. Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 11. Trang trí hội trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 6. Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 12. Đề tài Gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 3. Sơ lược về Phối cảnh

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 4. Cách vẽ theo mẫu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Mĩ thuật 7.Tiết 4: Một số nền mĩ thuật châu Á.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 6. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 2. Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả - Vẽ màu)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 1. Trang trí quạt giấy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 33. Quê hương em

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 12. Đề tài Gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 3. Tạo họa tiết trang trí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 5. Tạo dáng và trang trí lọ hoa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 10. Đề tài Cuộc sống quanh em

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 10. Đề tài Cuộc sống quanh em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Chủ đề Trang trí cơ bản

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

tài liệu văn 9, địa, gdcd

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Bài 25. Trang trí lều trại

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 17. Trang trí bìa lịch treo tường

 • 6 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 13. Chữ trang trí

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 10. Đề tài Cuộc sống quanh em

 • 6 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 10. Màu sắc

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Tiết 16 - Bài 16. Đề tài tự chọn

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 33. Đề tài tự do

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

mĩ thuật bài 34 quê hương em

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Chủ đề7, tiết 2

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 9

chủ đề 7(t1)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 8

Chủ đề 9, tiết 3

 • 6 tháng trước
 • 0