TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển nhận thức

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

tô màu ngôi nhà

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, kỹ năng xã hội (4 tuổi).

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giao an phat trien thẩm mỹ lớp mẫu giáo 4-5 tuoi

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Mầm non - KPKH một số con vât sống trong rừng

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).lon len chau lai may cay

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

BÀI HÁT

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).mẫu giáo nhỡ

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Dạy hát: Em tập lái oto ,nghe hát Bác đưa thu vui tính

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

quả táo của ai

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Hoạt động âm nhạc - Bà thương em

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
Phtriển Tcảm, Thmỹ

Hoạt động âm nhạc - Bà thương em

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Phtriển Tcảm, Thmỹ

Kể chuyện Ba chú Heo con

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

chủ đề bản thân

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

am nhac bai em di choi thuyen 4-5 tuoi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Bài thơ Cô giáo của em SƯU TẦM được

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Tạo hình Xé dán dạng quả hình tròn trẻ 4-5 tuổi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Giáo án xé dán thuyền trên biển 4-5 tuổi

 • 2 năm trước
 • 3
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

PTTM - lớn lên cháu lái máy cày

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giao an tạo hình xé dán ông mặt trời

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Đôi Bạn Tốt

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Làm quen với văn học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

VẼ, TÔ MÀU THUYỀN BUỒM

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

VẼ NGÔI NHÀ CỦA BÉ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

ve ngoi nha

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

tạo hình nặn cái cốc

 • 2 năm trước
 • 2
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

MTXQ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

vẽ ngôi nhà của bé

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

GDAN: Dạy hát " Gác trăng"

 • 2 năm trước
 • 19
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

EM YÊU CÂY XANH

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Vẽ ông mặt trời và mây

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Dạy hat chau vẽ ông mặt tròi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giáo án điện tử

 • 3 năm trước
 • 19
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Day vân đông mua Em mơ gập Bác Hô

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Giáo dục âm nhạc - Nguyễn thị thanh Nam

 • 3 năm trước
 • 7
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giáo án hội thảo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

pttm cá vàng bơi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giao an am nhac

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

dạy hát cá vàng bơi

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

âm nhạc

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Dạy hat 1 con vịt

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Dạy hát sắp đến tết rồi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

gáo án âm nhạc

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

vẽ hoa mùa xuân

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giao an

 • 3 năm trước
 • 7
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Nặn một số loại quả

 • 3 năm trước
 • 15