TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

bac tham nha chau

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

tro truyen ve thu do Ha Noi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

tho em vẽ bác hồ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

LQVH: Sự tích mùa Xuân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Truyện kể cây vú sữa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

thuc vat cay vu sua

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao an truyen hai anh em

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Khám phá Khoa học (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Khám phá Khoa học (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Khám phá Khoa học (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

CHUYỆN HOA HỒNG VÀ CỎ MỰC

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

GIỌNG HÓT CHIM SƠN CA

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

THƠ MÈO ĐI CÂU CÁ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

THƠ EM YÊU NHÀ EM

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội (4-5 tuổi). Chợ nổi Cái Răng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Làm quen với số 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

chuyên đề vệ sinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Giáo dục âm nhạc (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ bác thăm nhà cháu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).thơ Bốn mùa ở đâu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển nhận thức

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Làm quen với Toán

số 4 tiết 2

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

truyện quả táo Bác Hồ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án truyện Hạt đỗ sót

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

khám phá khoa hoc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ truyện Xe lu và xe ca

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ truyện Kiến con đi xe ô tô.

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Bật chụm, tách chân qua 5 ô

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

132

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

thơ tết đang vào nhà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Truyện qua đường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

trò truyện về luật lệ giao thông

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

trò truyện về biển báo giao thông

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

giáo án tìm hiểu một số loại rau 4 tuổi

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Truyện Thỏ con đi học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ tết đang vào nhà Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

tăng cường tiếng việt mầm non

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

trò chuyện về một số PTGT đường hàng không

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá Khoa học mua xuan be vui tet (4 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0