TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Làm quen với Toán

KHỐI CẦU. HTTMQ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

truyện cáo thỏ và gà trống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

học đếm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Nhận thức (4 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

mam non

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Nhận thức (3 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo án thơ mẹ và cô

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

tô màu ngôi nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

NIỀM VUI LÀ GI?

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá một số nghề phổ biến

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Thơ Tết đang vào nhà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 4 tuoi tiếng anh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Giao án chuyện gấu con chia quà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Giáo án âm nhạc (4 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Thơ Ước mơ của tý

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội (5 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

lớp MG Nhỡ trung tâm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, kỹ năng xã hội (4 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Thơ cây dây leo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao an mam non tho tham nha ba

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

giao an phat trien thẩm mỹ lớp mẫu giáo 4-5 tuoi

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Chữ U Ư(4 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

mam non TCXH chia sẻ, an ủi

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 4 tuoi thơ em yeu chú bộ đội tiết 2

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 4 tuoi giáo án điện tử tich chu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

mam non

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 4 tuoi

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

lớp 4 tuổi giáo án truyện hoa mào gà

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ca nha thuong nhau 2016-2017.ppt

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

doc tho

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ mẹ của me

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ chim câu

 • 4 tháng trước
 • 0