TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

truyện ba cô gái hay

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái h, k

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 3 tuổi

khám phá nghề nông

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 3 tuổi

kpkh: cơ thể bé

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Nhà trẻ

NBTN: GIA ĐÌNH BÉ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 3 tuổi

gdan:

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 3 tuổi

KPKH: BÉ THÍCH QUẢ GÌ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án làm quen chữ cái e ê

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

PTNT

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng tạo hình nặn đồ dùng gia đình

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

PTNT tàu thủy và máy bay

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

khám phá khoa hoc

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

khám phá một số biển báo giao thông

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ truyện Xe lu và xe ca

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ truyện Kiến con đi xe ô tô.

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Bật chụm, tách chân qua 5 ô

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Thơ Ong và bướm

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

PTGT đường bộ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

TRUYỆN

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội (5 tuổi)

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội (5 tuổi)

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

vân

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

LQCC "G,Y"

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

MÙA HÈ CỦA BÉ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

THƠ "TRƯA HÈ"

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

HĐTH

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

thanhvan

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

132

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

TRUYỆN "HƯƠU CON BIẾT NHẬN LỖI"

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

3 tuoi

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

mam non

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động với Đồ vật

rrrrrwwddddddddđ

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 3 tuoi tìm hiểu một số luật lệ giao thông

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

chữ cái g y

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

LQVH "GIỌT NƯỚC TÍ XÍU"

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

LQVH: THƠ "CẦU VỒNG"

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

thơ tết đang vào nhà

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

bé vẽ con gà trống

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo dục kĩ năng sống

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Một số con vật nuôi trong gia đình

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

TRO CHOI

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Sự phát triển của gà

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Thơ Mèo đi câu cá

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

HAT

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Hát chú ếch con

 • 29 ngày trước
 • 0