TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chũ cái

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ĐẾM ĐẾN 7, TẠO NHÓM 7, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CHỮ CAI M

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 3 tuoi Vẽ quả cho cây - Triệu Thị Nhung

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

chủ đè nghề nghiệp

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Nhân dang chữ cai u, ư

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao an lam quen chu g,y

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

lop 5 tuoi - Phát triển thể chất

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

TRÒ CHUYỆN VỀ NGHÊ BỘ ĐỘI

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

CHUYỆN CHÚ MÈO CON

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

ĐẾM ĐẾN 7 NHẬN BIẾT SỐ 7

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

NGHE HÁT NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo án thơ chú hải quân

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo án

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

số 3 tiết 1 3 tuổi

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bộ đội hải quân

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án thơ: Ảnh Bác - chủ đề hương đất nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

GIAO AN DIEN TU MON AM NHAC LOP 5

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

GIAO AN DIEN TU AM NHAC LOP 5

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

phát triển thể chất mầm non lớp lá

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái b d đ

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

mam non

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Truyện Cây rau của thỏ Út

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Thơ ăn quả

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

truyện ba cô gái

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

học về các hình

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lqccb d đ

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen vơi chữ cái i, t, c

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Nguyễn thị Thắm- MN Hương Ngải- TT- Hà Nội

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Văn học (5 tuổi).

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

5 tuoi

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ cái e, ê

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá âm thanh trong cuoc song

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Vẽ cái ô

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi). Âm nhạc Chiếc khăn tay

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

mam non

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

truyện dê con nhanh trí cực hay

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội (5 tuổi)............

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

phat triển nhận thức Làm quen với toán số 7 tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ cái e, ê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

LQCC S, X

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

làm quen chữ cái e, ê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ e, ê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

mam non

 • một tháng trước
 • 0