TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Làm quen với Toán

lop 5 tuoi

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

mam non

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

- MN Vĩnh Bình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

- MN Vĩnh Bình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

MN VINH BINH

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

mam non giáo án âm nhạc lớp 4 tuổi

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

tìm hiểu về 4 mùa và thứ tự các mùa trong năm

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Truyện Giọt nước tí xíu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá vòng tuần hoàn của nước

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Truyện Hồ nước và mây

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Kể chuyện Sự tích hồ gươm

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

LQCC s-x

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Tìm hiểu Vạn Ninh quê em

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Vẽ cảnh đẹp quê hương

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

LQCC v-r

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá biển quê em

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Truyện Yết Kiêu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Truyện: Cá Chép con

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Toán dài ngắn 3 tuổi

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo án dài ngăn 3 tuổi

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án làm quen chữ cái u ư

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

LQCC: h - k

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Thơ: Cây dừa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

TRUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Trò chơi của sân chơi: Rung chuông vàng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Tạo nhóm đối tượng có số lượng 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá một số hiện tượng thiên nhiên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá vòng tuần hoàn của nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Thơ mùa hạ tuyệt vời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Thơ Ảnh Bác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá PTGT đương thủy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

mùa hạ tuyệt vời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Gà tơ đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

hoạt động góc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Tiếng anh lớp mầm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen với chữ cái o,ô,ơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án làm quen chữ cáu u,ư

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

giáo án thơ "Hoa cúc vàng"

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Thơ vẽ quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

đếm và so sánh trong phạm vi 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

truyên niền vui bất ngờ.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

chữ B D Đ thực vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

chữ BD Đ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

truyện giọt nước tí xíu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)- làm quen chứ cai g-y tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục "Đi thăng bằng trên ghế thể dục"

 • một tháng trước
 • 0