TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

LQVH thơ " Mẹ của em"

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

BÌA GIÁO Á. HTTMQ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

CHỮ b.HTTMQ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 3

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

tìm hieu tet nguyen dan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

LQCC D

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

lam quen chu cái 5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

tạo hình : Vẽ xoong, nồi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

MN Bình Nghĩa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Phân loại rác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ cái h, k

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ bao nhiêu là cá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Làm quen động vật nuôi trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

chữ h

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

số 8 tiết 1

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen văn học lớp 5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

kpkh chu bo doi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

số 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

tìm hiểu về gia đình bé yêu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

tìm hieu mot so kieu nha

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

âm nhạc con chuôn chuồn 5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen với văn học (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

chu tho tinh khon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ Truyện Chú dê đen(5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)làm quen chữ cái u, ư.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6,nhận biết số 6

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

. làm quen chữ cái l m n

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

giáo án làm quen chữ cái b d đ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao án mua cho mẹ xem

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

số 8, tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá Khoa họ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 5T

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

bai giang đien tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

LQVT 5 tuổi- số 7 tiết 3 chủ đề chú bộ đội

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

mam non số 7 tiết 3

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái b d đ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái l m n

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen Số 7, Củ Cà Rốt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ B D Đ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ LMG 5- 6 tuổi

 • 2 tháng trước
 • 0