TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20. Tả người (Kiểm tra viết)

 • 3 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

am nhac 5 Học hát bài Hát mừng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 20. Bến Tre đồng khởi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20-21-23. Lập chương trình hoạt động

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 40. Năng lượng

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. Từ đồng âm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 21. Nghe-viết: Trí dũng song toàn

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 32. Những cánh buồm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 11. What's the matter with you?

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 100

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 5

CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 18. Châu Á (tiếp theo)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương VI. Bài 2. Thủ tục trong Logo

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

cung hoc tin hoc 5

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 6. Kính già, yêu trẻ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Tiếng rao đêm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

 • 7 ngày trước
 • 0