TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 8. What are you reading?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 5

let's go begin

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Phân số thập phân

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. Từ đồng âm

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 4. Sông ngòi

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 55. Sự sinh sản của động vật

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Thí điểm 5

Unit 18: Life in the village and city

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 11. Người đi săn và con nai

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 5

CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 2. Thêu dấu nhân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kỹ thuật

Bài 2. Thêu dấu nhân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kỹ thuật

Bài 2. Thêu dấu nhân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kỹ thuật

Bài 2. Thêu dấu nhân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học

Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lớp 5

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 3. Khí hậu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you?

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 22. Tre, mây, song

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 13. Người gác rừng tí hon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 23. Sắt, gang, thép

 • một tháng trước
 • 0