Bài giảng Lớp 5

Thư viện Bài giảng Lớp 5
bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • 7 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập làm văn 5

ôn tập về tả cây cối

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 5. Nấu cơm

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

 • 8 ngày trước
 • 1
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • 8 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 8 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you?

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • 8 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • 8 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 5

Toán học 5.

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 5

Ông Nguyễn Khoa Đăng

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 9 ngày trước
 • 3
bài giảng
Địa lí 5

Bài 6. Đất và rừng

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ2. Bài 2. Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 9. Em yêu quê hương

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 57. Sự sinh sản của ếch

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 1
bài giảng
Địa lí 5

Bài 6. Đất và rừng

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
ATGT 5

Bài 5. An toàn giao thông đường bộ

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

 • 10 ngày trước
 • 0