TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ5. Bài 1. Làm quen với phần mềm MuseScore

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Con gái

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Tranh làng Hồ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 20. Châu Âu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 16. Where's the post office? - Lesson 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chia số đo thời gian cho một số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về số tự nhiên - trang 147

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Toán 5. Tiết 132: Quãng đường

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 144

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

mrvt truyền thống tuần 27

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Đất nước

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 141

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tập đọc 5

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 55. Sự sinh sản của động vật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Phép trừ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 12. Mùa thảo quả

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

sự sinh sản của thực vật có hoa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 5

Unit 7. You’re sleeping

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 5

Unit 7. You’re sleeping

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Cộng số đo thời gian

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 144

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 30. Ôn tập về tả con vật

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 144

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thời gian

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối

 • 5 ngày trước
 • 0