TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập làm văn 5

ôn tập về tả cây cối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 5. Nấu cơm

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Toán học 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Ông Nguyễn Khoa Đăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 6. Đất và rừng

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ2. Bài 2. Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 9. Em yêu quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 57. Sự sinh sản của ếch

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 6. Đất và rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Toán học 5

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
ATGT 5

Bài 5. An toàn giao thông đường bộ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 31

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • một tháng trước
 • 0