TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 25. Châu Mĩ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 6. How many lessons do you have today?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 15. What would you like to be in the future?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

lop 4 - báo cáo

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you?

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 5

Mĩ thuật 4 Chủ đề 3 Nggày hội hóa trang

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 175

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tam giác

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 5. Tình bạn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 3. Where did you go on holiday?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 5. Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Thời gian

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Thời gian

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Thời gian

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thời gian

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 29. Con gái

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tam giác

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 15. What would you like to be in the future?

 • 18 ngày trước
 • 0