TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1. Từ đồng nghĩa

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 1. Lý Tự Trọng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuẩn 1- tiết 2 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 5

sáng tạo với những chiếc lá

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

luyện tập chung tuần 16 .

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 1. What's your address?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Phân số thập phân

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
ATGT 5

Bài 2. Đi xe đạp an toàn trên đường

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 3. Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 3. Khí hậu

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 3. Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 3. MRVT: Nhân dân

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 4. Sông ngòi

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 2. MRVT: Tổ quốc

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1. Từ đồng nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Sắc màu em yêu

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 2. MRVT: Tổ quốc

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 22. Đường Trường Sơn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 2. MRVT: Tổ quốc

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 10 ngày trước
 • 0