TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Tuổi Ngựa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 12. Nhà Trần thành lập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 27. Một số cách làm sạch nước

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 14. Thế nào là miêu tả?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 14. Chú Đất Nung (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 14. Chú Đất Nung

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 4

Chương II. Bài 4. Vẽ hình e-líp, hình tròn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Tuổi Ngựa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

BÀI THƠ Niềm suy

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 12. Nhà Trần thành lập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Tuổi Ngựa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

bồi duong

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Tuổi Ngựa

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép cộng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tập làm văn 4. Tuần 3. Viết thư

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 75

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 9. Thành phố Đà Lạt

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 15. Quan sát đồ vật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

LUYỆN TẬP (TRANG 75)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

LUYỆN TẬP (TRANG74)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 16-20. Luyện tập giới thiệu địa phương

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt.Nguyễn Mộng Cầm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 33 - 34. Ôn tập và Kiểm tra Học kì I

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 15-16. Luyện tập miêu tả đồ vật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Chia một số cho một tích

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

nang cao

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 30. Làm thế nào để biết có không khí?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 16. Câu kể

 • 8 ngày trước
 • 0