TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 4

Triệu và lớp triệu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Giới thiệu tỉ số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 15. Thủ đô Hà Nội

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép cộng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu đồ (tiếp theo)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa hai chữ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa hai chữ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Chị em tôi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 9. Động từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép trừ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

tiết 28- luyện tập Biểu đồ (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 2. I'm from Japan lesson 3

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Chị em tôi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 13. Phòng bệnh béo phì

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 5 - Lớp 4

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu đồ (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 13. Phòng bệnh béo phì

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

BÀI 4: TRUNG DU BẮC BỘ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 9. Động từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 5. Danh từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 4. Trung du Bắc Bộ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán

Biểu thức có chứa ba chữ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lý

Bài 9. Thành phố Đà Lạt

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 4. Trung du Bắc Bộ

 • 5 ngày trước
 • 0