TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • 11 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 46. Bóng tối

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 124

 • 11 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 45. Ánh sáng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh hai phân số khác mẫu số

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 19. What animal do you want to see?

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh hai phân số khác mẫu số

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh hai phân số cùng mẫu số

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 22. Luyện tập quan sát cây cối

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 4

Tuần 22. Con vịt xấu xí

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 10. Lịch sự với mọi người

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh hai phân số khác mẫu số

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 46. Bóng tối

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 45. Ánh sáng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Các CT khác

Anh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 18. What's your phone number?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 17. How much is the T-shirt?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 23. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 23. Dấu gạch ngang

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 124

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 124

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 123

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 123

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 128

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 23. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 23. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 23. Dấu gạch ngang

 • 14 ngày trước
 • 0