TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

ôlimpic các môn học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ5. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 17. How much is the T-shirt?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 60. Nhu cầu không khí của thực vật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 30. Câu cảm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tỉ lệ bản đồ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 30. Luyện tập quan sát con vật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 27. Thành phố Huế

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 153

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 30 Điền vào giấy tờ in sẵn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 30MRVT: Du lịch - Thám hiểm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 30. Câu cảm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 62. Động vật cần gì để sống?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 24. Câu kể Ai là gì?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 4

Tuần 8. Nghe-viết: Trung thu độc lập

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 9. MRVT: Ước mơ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 74

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 74

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Hình thoi

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Hình thoi

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 27. Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 27. Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tính chất giao hoán của phép cộng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 27. Vẽ cây

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 27. Vẽ cây

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 28. Trang trí lọ hoa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 28. Trang trí lọ hoa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 53. Các nguồn nhiệt

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 53. Các nguồn nhiệt

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng