TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 22. Ôn chữ hoa: P

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Ê-đi-xơn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Cái cầu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 41. Thân cây

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Chương trình xiếc đặc sắc

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Nhà ảo thuật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 42. Thân cây (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Vẽ trang trí hình tròn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 21. Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 21. Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 40. Thực vật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tháng - Năm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 114

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Vẽ trang trí hình tròn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 109

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 11. Vẽ quê hương

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tập đọclớp 3 Tuần 17 bài Anh Đom Đóm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 10 000

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 20. Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 20. Báo cáo hoạt động

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 10 000

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Số 10 000 - Luyện tập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 5 ngày trước
 • 0