TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Các CT khác

tieng anh chu de

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tiền Việt Nam

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 54. Thú

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 3. Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 45. Lá cây

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 45. Lá cây

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 45. Lá cây

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 45. Lá cây

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 13. Hoạt động thần kinh

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 167

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 167

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập chung Trang 178

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 3. Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 20. Báo cáo hoạt động

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

 • 22 ngày trước
 • 0