Bài giảng Lớp 3

Thư viện Bài giảng Lớp 3
bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ1. Bài 6. Thư mục

 • 7 ngày trước
 • 4
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Gấp một số lên nhiều lần

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Luyện tập tiết 1 -Buổi 2

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Vệ sinh hô hấp

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Phép chia hết, phép chia có dư

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giảm đi một số lần

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 4 quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập viết 3

Tuần 8. Ôn chữ hoa: G

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Tiếng ru

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 13. Hoạt động thần kinh

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 2. Giữ lời hứa

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 8

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 8

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 7

 • 10 ngày trước
 • 3
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 7

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

bang chia 6

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 7

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Gấp một số lên nhiều lần

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập viết 3

Tuần 7. Ôn chữ hoa: E, Ê

 • 10 ngày trước
 • 1