TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 10

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 2. Ai có lỗi?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 1. Ôn chữ hoa: A

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 1. Cậu bé thông minh

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 4. Phòng bệnh đường hô hấp

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng chia

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng chia

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 3. Chiếc áo len

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 5. So sánh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 2. Gấp con ếch

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 1. Kính yêu Bác Hồ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 2. Nên thở như thế nào?

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 1. Ôn chữ hoa: A

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 1. Nghe-viết: Chơi chuyền

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 1. Hai bàn tay em

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 1. Tập chép: Cậu bé thông minh

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 1. Kính yêu Bác Hồ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 1. Tập chép: Cậu bé thông minh

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 2. Cô giáo tí hon

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 1. Kính yêu Bác Hồ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 1. Kính yêu Bác Hồ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 2. Viết đơn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 4. Phòng bệnh đường hô hấp

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 8

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng chia

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng nhân

 • 11 ngày trước
 • 0