TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 5. Máy tính trong đời sống

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 3. Bàn phím máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 2. Thông tin xung quanh ta

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Chu vi hình chữ nhật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Diện tích hình vuông

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Một mái nhà chung

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cùng vui chơi

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

bảng chia 7

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Rước đèn ông sao

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 25. Ngày hội rừng xanh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 25. Hội vật

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 24. Tiếng đàn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 24. Mặt trời mọc ở đằng... tây!

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 24. Đối đáp với vua

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Chương trình xiếc đặc sắc

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Em vẽ Bác Hồ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Nhà ảo thuật

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Chiếc máy bơm

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Cái cầu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Bàn tay cô giáo

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 19. Bộ đội về làng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 19. Hai Bà Trưng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 11 ngày trước
 • 0