TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 2 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

47 + 25

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 7. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

toan hoc 2 luyen tap chung

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 6. Quan tâm, giúp đỡ bạn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 27. Ôn tập giữa Học kì II

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 2. Biết nhận lỗi và sửa lỗi

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui(tiết 2)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 8. Người mẹ hiền

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bài toán về nhiều hơn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 6. Tiêu hoá thức ăn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng cộng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 2. Bộ xương

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bài toán về ít hơn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 5. Chăm chỉ học tập

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 9. Đề phòng bệnh giun

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 5. Cơ quan tiêu hoá

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

6 cộng với một số: 6 + 5

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 39

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 39

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 8. Chữ hoa: G

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 6. Chữ hoa: Đ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 5. Chữ hoa: D

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 25

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bài toán về nhiều hơn

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Hình chữ nhật - Hình tứ giác

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 25

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bài toán về nhiều hơn

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 6. Chữ hoa: Đ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 5. Chữ hoa: D

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 8. Ăn, uống sạch sẽ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 8. Ăn, uống sạch sẽ

 • 13 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 4. Từ chỉ sự vật. MRVT: ngày, tháng, năm

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 39

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 39

 • 13 ngày trước
 • 0