TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 1 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 6. Chú công

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 1

tập chép Ngôi nhà

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 7. Chuyện ở lớp

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 8. Kể cho bé nghe

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 60

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 60

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 60

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 60

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 67

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 67

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

So sánh các số có hai chữ số

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bảng các số từ 1 đến 100

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

So sánh các số có hai chữ số

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bảng các số từ 1 đến 100

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 67

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 67

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 55

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 55

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học

Toán học 2. Số 0 trong phép nhân và phép chia

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 69. ăt, ât

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 1

Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 17 ngày trước
 • 0