TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 1 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Học vần 1

Bài 47. en, ên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 47. en, ên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 31. Ôn tập

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 1

Tuần 26. Tô chữ hoa: C, D, Đ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

học vần uê uy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

luyện từ và câu kiẻu câu ai thế nào

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

chinh ta 2 trâu ơi

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
TN-XH, KH - LS

Địa lí 4.

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 14. An toàn khi ở nhà

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 5. Vẽ nét cong

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Học vần 1 lớp 1 cả năm

 • 4 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 15. t, th

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 11. Gia đình

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 3

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Địa lí 4. Bài 5. Tây Nguyên

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Âm nhạc 2. Bài 2. Xòe hoa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Lịch sử 5. Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Địa lí 4. Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
TN-XH, KH - LS

Lịch sử 4. Bài 10. Chùa thời Lý

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 5. Vệ sinh thân thể

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Số 0

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Đạo đức 1. Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 50

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khác

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 18. x, ch

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 4. Bảo vệ mắt và tai

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 4. Bảo vệ mắt và tai

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 2. Chúng ta đang lớn

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 19. s, r

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bảng các số từ 1 đến 100

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 6 ngày trước
 • 0