TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 1 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Học vần 1

Bài 1. e

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 1. e

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 23. Cây hoa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 8

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 5. Quà của bố

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 6

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 63

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 4

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 132

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 23. Cây hoa

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 22. Cây rau

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 54. ung, ưng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 46. ôn, ơn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 60. om, am

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 40. iu, êu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 39. au, âu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 68. ot, at

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 47. en, ên

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 20. k, kh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 15. t, th

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 22. p-ph, nh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 25. Con cá

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

BIÊN SOẠN NHCH - MA TRẬN - ĐỀ KIỂM TRA

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 32. Gió

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 9. Luỹ tre

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 23. Cây hoa

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Tặng cháu

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 9. Luỹ tre

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 11. Làm anh

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 2. Bàn tay mẹ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 5. Ngôi nhà

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 26. Con gà

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 5. Ngôi nhà

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 135

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 132

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Các số tròn chục

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 125

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 124

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 121

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Xăng-ti-mét. Đo độ dài

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bài toán có lời văn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 114

 • 18 ngày trước
 • 0