TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 1 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 1

Tiết học đầu tiên

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 1

family and friends 1 Unit 2. Toys

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 57. ang, anh soạn kĩ từng chi tiết

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 1

Family and Friends 1 schoolthings.

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 9

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 25. Con cá

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 11. Gia đình

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 7. Đi học đều và đúng giờ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 62. ôm, ơm

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 64. im, um

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 62. ôm, ơm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 63. em, êm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 1

am nhac 1 ke chuyen nai ngoc

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 8

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 22. p-ph, nh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Số 8

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 73. it, iêt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 12. Nhà ở

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 13. Công việc ở nhà.

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 63. em, êm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

Bài 15. Gấp mũ ca lô

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 5. Ngôi nhà

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 59. Ôn tập

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 13. Công việc ở nhà.

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 98. uê, uy

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 24

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 75. Ôn tập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 67. Ôn tập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 1

Tuần 1. Rùa và Thỏ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 9

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 3

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 66. uôm, ươm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 9

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 1

TẬP VIẾT TUẦN 13. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 1

lop 1 MÔN TẬP VIẾT . TUẦN 13. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 54. ung, ưng. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 53. ăng, âng. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

BÀI LUYỆN TẬP .TRANG 70. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 14. An toàn khi ở nhà

 • 6 ngày trước
 • 0