TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

Đường lối CM của DCSVN chương III

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Đường lối CM

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Lịch sử

Việt Nam Hóa Chiến Tranh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

tỏng quan vệ mạng 4G

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

lịch sử thế giới

 • 2 năm trước
 • 28
Bài giảng
Lịch sử

PP sắp xếp nổi bọt

 • 2 năm trước
 • 8
Bài giảng
Lịch sử

phòng chống HIV/AIDS

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Đuỏi hình bắt chữ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

Lịch sử 1858 đến 1945

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

trò chơi ô chữ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Tài liệu lưu trữ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

nội chiến hoa kì

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

nhân học

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Vai trò vốn tài liệu-

 • 3 năm trước
 • 11
Bài giảng
Lịch sử

tài liệu

 • 3 năm trước
 • 9
Bài giảng
Lịch sử

Luật Hình Sự 2

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử

Luật Hình Sự 2

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

Văn hóa Phục hưng

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

Chiến tranh Nhật - Nga, Nhật - Thanh

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

NGHIEN CUU LSGD THE GIOI

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

hệ sinh dục

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

duong loi cach mang viet nam sau nam 1954

 • 4 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

Cương lĩnh chính trị

 • 5 năm trước
 • 23
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử

Bài Giảng Đường lối cách mạng Việt Nam

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Lịch sư đảng

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 5 năm trước
 • 26
Bài giảng
Lịch sử

chinh tri

 • 5 năm trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử

ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CNTB HIỆN ĐẠI

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

BIEU MAU PHAT TRIEN DANG

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bồi dưỡng đảng viên mới

 • 6 năm trước
 • 17
Bài giảng
Lịch sử

cở sở văn hóa việt nam

 • 6 năm trước
 • 14
Bài giảng
Lịch sử

Tôn giáo ngoại sinh và tôn giáo nội sinh

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

khảo cổ học

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

khảo cổ học

 • 6 năm trước
 • 0