TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 4. Các nước châu Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 4. Các nước châu Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 4. Các nước châu Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 10. Các nước Tây Âu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 8. Nước Mĩ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

lịch sử 9

 • 6 tháng trước
 • 10
Bài giảng
Lịch sử 9

CHIẾN DỊCH ĐÔNG XUÂN 1953-1954

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

LỊCH SỬ 9

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

bài 15

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

BÀI 29 NH2017-2018

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 11 Trật tự thế giới mới sau chiến tranh

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 10. Các nước Tây Âu

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 7 tháng trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 8. Nước Mĩ

 • 7 tháng trước
 • 16
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 7 tháng trước
 • 1