TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

lop 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 4. Các nước châu Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng