TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • một tháng trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 5. Công xã Pa-ri 1871

 • một tháng trước
 • 7
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 2, Cách mạng tư sản Pháp, tiết 2

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 5. Công xã Pa-ri 1871

 • 2 tháng trước
 • 0