TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 7

TIẾT 10 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ 7

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á mục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0