TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 30. Tổng kết

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 30. Tổng kết

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 4 tháng trước
 • 0