TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

SỬ 7. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HOA THỜI LÊ SƠ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

tiết 47 bài 22

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Lịch sử 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 30. Tổng kết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

lịch sử lớp 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

lich su 7

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 17. Ôn tập chương II và chương III

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (phần 2)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 2 tháng trước
 • 0