TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bải 14. Nước Âu Lạc

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

lop 8

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 12. Nước Văn Lang

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 7. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Lịch sử 6. Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 12. Nước Văn Lang

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 12. Nước Văn Lang

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0