TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 3. Xã hội nguyên thuỷ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

 • 8 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 12. Nước Văn Lang

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
BÀI GIẢNG SƯ PHẠM

cd dh PHUONG PHAP CUYEN BIET

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
BÀI GIẢNG SƯ PHẠM

cd dh Ba cach tim ý tương kinh doanh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
BÀI GIẢNG SƯ PHẠM

SPDGNN

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
PP-PT DH

SPGDNN

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bải 14. Nước Âu Lạc

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bải 14. Nước Âu Lạc

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

lop 8

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng