TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 12

Làng nghề gốm sứ bát tràng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

bài 22. Nhân dân hai trực tiếp... ( tiết 3)

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 6. Nước Mĩ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935(t1)

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

lich su 11

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 6. Nước Mĩ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

 • 4 tháng trước
 • 0