TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 30. Tổng kết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng