TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Lớp 12-LSĐP-Hà Nội trên đường đổi mới

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 21 tiết 1

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Sử 7 - Tiết 53: Phòng trào Tây Sơn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)

 • 27 ngày trước
 • 0