TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIII

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

hình nền

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

tập huấn thi vào 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 3. Trung Quốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng