TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

nguyen thi kim thoai

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIII

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 7. Ôn tập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 6. Nước Mĩ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

sinh 8

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

lich su 10 trận chiến sông bạch đằng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

SỬ 7. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HOA THỜI LÊ SƠ

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

tiết 47 bài 22

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 28 ngày trước
 • 0