TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11 Nâng cao

Bài 17. Trung Quốc

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 8. Nước Mĩ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Thcs

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 8. Nước Mĩ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 16. Ôn tập chương I và II

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 16. Ôn tập chương I và II

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

BAI LAM KI NANG SONG

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

 • 17 ngày trước
 • 0