TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 7

TIẾT 10 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ 7

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 4. Các nước châu Á

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 8. Nhật Bản

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 10. Các nước Tây Âu

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 9. Nhật Bản

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 7. Ôn tập

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 8

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 7. Ôn tập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 4. Các nước châu Á

 • 17 ngày trước
 • 0