TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TS. BÙI QUANG XUÂN. HỆ THỐNG NHÀ NƯỚCC

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Lí luận Chính trị

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

vai trò của Hội PN trong phòng chống BLGĐ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Bài 14. Bảo vệ Tổ quốc XHCN

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Mác Lênin 241-370

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Mác Lênin 121-240

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Mác Lênin 001-120

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

hoa hoc 10

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Lịch sử phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 1949 đến 2018

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Chương 6

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

chính trị học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

chiến lược '' Diển biến hòa bình''

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Lí luận Chính trị

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - II. Xây dựng nền văn hóa XHCN

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Tin lành

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Hồi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Cao Đài

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Hòa Hảo

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Phật giáo

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tập huấn công tác Dân vận

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Học thuyết kinh tế về CNTBĐQ và CNTBĐQNN

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

chương 5:Học thuyết giá trị thặng dư

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

CÔNG TÁC DÂN TỘC TÔN GIÁO

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Đảng Cộng Sản Việt Nam

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 6 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 5 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 4 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 3 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 2 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 1 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 12 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 11 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 10 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 9 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 8 (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 1