Bài giảng Khác (Vật lí)

Thư viện Bài giảng Khác (Vật lí)
bài giảng
Bài giảng điện tử

Tiếng Anh 9 (Sách cũ). Unit 5. The media

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Bài giảng điện tử

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

Hình học 9. Chương III. §3. Góc nội tiếp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

Đại số 9. Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

Đại số 7. Chương IV. §7. Đa thức một biến

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

Tiếng Anh 8 (Sách cũ). Unit 14. Wonders of the world

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

Hóa học 8. Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Tin học 6. Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng điện tử

Lịch sử 7. Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Bài giảng điện tử

Lịch sử 9. Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng điện tử

Bài 5 - Địa 8

 • một năm trước
 • 17
bài giảng
Tin học 7

Tiết 41: Bài 7: Trình bày và in trang tính

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

VL6 Bài 26

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

VL6 Bài 15

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng điện tử

VL9 Bài 43

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Tài liệu tham khảo

Th noi day

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tài liệu tham khảo

An toan dien

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tài liệu tham khảo

Bai 11 lap mach dien

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tài liệu tham khảo

Bai 10 Lap mach dien

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tài liệu tham khảo

CN9_Bai 10

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Tham khảo

ket nap doan

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Một số bài giảng điện tử sử 8

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

hing chu nhat

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

hing binh hanh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Phân phối chương trình môn lí

PPCT lí

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giảm tải các môn

Giảm tải

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học theo nhóm

 • 5 năm trước
 • 31
bài giảng
Phương pháp

Phương pháp dạy học tích cực

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Phương pháp

Một số kỉ thuật dạy học tích cực

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

BÀI 34 - tiết 37 Vitamin và muối khoáng

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Bài 33- tiết 34. THÂN NHIỆT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Bài 33- tiết 37. THÂN NHIỆT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

bài 35: ÔN TẬP HỌC KỲ I

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

BÀI 22-VỆ SINH HÔ HẤP (Hình ảnh đẹp)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

bài thao giảng hóa

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Chuyên đề

Bí kiếp học công thức vật lý

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Tư liệu ngoại khóa

Nghịch lý thời nay

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Tài liệu tham khảo

vat ly hay

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Công tác chủ nhiệm

phổ cập

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Công tác chủ nhiệm

chủ nhiệm

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

bai 51-Cơ quan phân tích thính giác

 • 6 năm trước
 • 0