TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Vật lí)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Vật lí) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Vật lí) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Tiếng Anh 9 (Sách cũ). Unit 5. The media

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Hình học 9. Chương III. §3. Góc nội tiếp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Đại số 9. Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Đại số 7. Chương IV. §7. Đa thức một biến

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Tiếng Anh 8 (Sách cũ). Unit 14. Wonders of the world

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Hóa học 8. Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Tin học 6. Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Lịch sử 7. Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Lịch sử 9. Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng điện tử

Bài 5 - Địa 8

 • 2 năm trước
 • 17
Bài giảng
Tin học 7

Tiết 41: Bài 7: Trình bày và in trang tính

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử

VL6 Bài 26

 • 3 năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng điện tử

VL6 Bài 15

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử

VL9 Bài 43

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tài liệu tham khảo

Th noi day

 • 4 năm trước
 • 17
Bài giảng
Tài liệu tham khảo

An toan dien

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tài liệu tham khảo

Bai 11 lap mach dien

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tài liệu tham khảo

Bai 10 Lap mach dien

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tài liệu tham khảo

CN9_Bai 10

 • 4 năm trước
 • 17
Bài giảng
Tham khảo

ket nap doan

 • 5 năm trước
 • 18
Bài giảng
Bài giảng

Một số bài giảng điện tử sử 8

 • 6 năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng

hing chu nhat

 • 6 năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng

hing binh hanh

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phân phối chương trình môn lí

PPCT lí

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giảm tải các môn

Giảm tải

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học theo nhóm

 • 6 năm trước
 • 31
Bài giảng
Phương pháp

Phương pháp dạy học tích cực

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Phương pháp

Một số kỉ thuật dạy học tích cực

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

BÀI 34 - tiết 37 Vitamin và muối khoáng

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Bài 33- tiết 34. THÂN NHIỆT

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Bài 33- tiết 37. THÂN NHIỆT

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

bài 35: ÔN TẬP HỌC KỲ I

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

BÀI 22-VỆ SINH HÔ HẤP (Hình ảnh đẹp)

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

bài thao giảng hóa

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Chuyên đề

Bí kiếp học công thức vật lý

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tư liệu ngoại khóa

Nghịch lý thời nay

 • 7 năm trước
 • 19
Bài giảng
Tài liệu tham khảo

vat ly hay

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công tác chủ nhiệm

phổ cập

 • 7 năm trước
 • 19