TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Toán học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án cả năm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

48 bài giáo duck kỹ năng sống cực hay

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

thí nghiệm ảo

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Góc ở tâm- số đo cung

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 8

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng khác

Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Chương trình cũ

KIEM TRA HIDROXIT

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Chương trình cũ

Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng khác

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
TL Tham khảo

tinh su pham trong bai giang power poin

 • một năm trước
 • 78
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng điện tử

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng

Bài giảng điện tử

 • một năm trước
 • 20
Bài giảng
Văn 6

ngu van 6

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng khác

ngu van 6

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 6

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Ngữ văn

lop 6

 • một năm trước
 • 18
Bài giảng
Hóa 9

hoa hoc 9

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

hoa hoc 9

 • một năm trước
 • 24
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9

 • một năm trước
 • 27
Bài giảng
Lý 9

vat li 9

 • một năm trước
 • 22
Bài giảng
Lý 8

vat li 8

 • một năm trước
 • 43
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 8

 • một năm trước
 • 29
Bài giảng
Bài giảng khác

tieng anh 8

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Anh văn 8

tieng anh 8

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

sinh hoc 9

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Sinh 9

sinh hoc 9

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Sinh 8

sinh hoc 8

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng khác

sinh hoc 8

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng khác

sinh hoc 6

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng
Sinh học

sinh hoc 6

 • một năm trước
 • 17
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9

 • một năm trước
 • 29
Bài giảng
Lý 9

vat li 9

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng khác

dai so 9

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Toán 9

dai so 9

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng khác

dai so 8

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Toán 8

dai so 8

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.

 • một năm trước
 • 15