TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Toán học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

Góc ở tâm- số đo cung

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 8

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chương trình cũ

KIEM TRA HIDROXIT

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chương trình cũ

Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng khác

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng điện tử

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

ngu van 6

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 6

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

hoa hoc 9

 • một năm trước
 • 24
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9

 • một năm trước
 • 27
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 8

 • một năm trước
 • 29
Bài giảng
Bài giảng khác

tieng anh 8

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

sinh hoc 9

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

sinh hoc 8

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng khác

sinh hoc 6

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9

 • một năm trước
 • 29
Bài giảng
Bài giảng khác

dai so 9

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

dai so 8

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

GDCD6: Tiết 10: Sống chan hoà với mọi người

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Mẫu phân phối chương trình THCS

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 18/9/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG 18/9/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Biêủ đồ phần trăm

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng khác

kể chuyện bông hoa cuc trang

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Đồng hồ thời gian từ 10s đến 5 phút

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Toán 6 tiết 83 Luyện tập

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng 20/03/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng ngày 20/03/2017)

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng từ ngày 20/02/2017)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Toán 4

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU

 • 2 năm trước
 • 17
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

chữ số tận cùng

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

tập huấn trường học mới

 • 2 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

BÀI GIẢNG

 • 2 năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án Ngữ văn 6 tiêt 25 : Em bé thông minh

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Yêu thương con người

 • 2 năm trước
 • 8