TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

đồng hồ đếm ngược

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9 on tap

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

anh 9 unit 2 getting started+listen &read

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

tieng anh 9 sach cu unit 2 read

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

unit 3 getting started + listen and read anh 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Unit 5. Work and play

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Unit 5. Work and play

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

xem trước khi in và in văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer

 • 3 tháng trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

tin hoc 9

 • 8 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng khác

tin hoc 9

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bai 14

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

cách tạo bài giảng elearning

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng khác

dong vat lop 3

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

bài 16

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Các phương pháp sắp xếp trong Pascal (Full)

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

Tin hoc 4 tạo nền và chuyển cảnh

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Tập huấn tin học 2017 - 2018

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hàm điều kiện

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Chương 1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

tht

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

tinhoctre

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

SKKN Thiết kế trò chơi ô chữ trong củng cố luyện tập

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Tác dụng của các phím tắt trong chuơg trình bảng tính

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Công nghệ thông tin cơ bản

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Tập huấn trường học kết nối

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Câu lạc bộ Tin Học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bai 1 li tuong song cua thanh nien

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

BAI 41 - NHIEN LIEU

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng khác

BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

TIET 27- SU AN MON KIM LOAI VA BAO VE KIM LOAI KHONG BI AN MON

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Đánh giá trong dạy học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

chuyen de my thuat vnen

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lthuyet bài6_k11

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bai26_k11

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

dong tu

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

ngoi ke trong van tu su

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

UNIT 6: B1

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

hàm int,mod

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

hàm số học(int, mod)

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Chuyen de Su dung Mc Mix

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng tuần 9

 • 2 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Luyện gõ

 • 2 năm trước
 • 0