TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

lap trinh c

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hướng dẫn soạn bài E-learning

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hướng dẫn thiết kế E-learning

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

dia li 9

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

dia li 9

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Tin 10 bai 3 Bai toan va Thuat toan

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

đồng hồ đếm ngược

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

cạth fish game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

tom va jerry game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

giải cứu rừng xanh game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

trò chơi trái cây game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

planting tree game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

đào vàng game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

bắt bướm game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

ai lên cao hơn game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

hái táo game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

hái hoa dân chủ game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

thỏ và rùa game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

đua xe game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

dolphin race game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trò chơi tạo bằng pp

Khỉ ăn chuối game ppt sưu tầm

 • 11 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9 on tap

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nữ

vat li 9 on tap

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thư viện Bài giảng

Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thư viện Bài giảng

Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

anh 9 unit 2 getting started+listen &read

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiết dạy ứng dụng CNTT

anh 9 unit 2 getting started+listen &read

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

tieng anh 9 sach cu unit 2 read

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiết dạy ứng dụng CNTT

tieng anh 9 sach cu unit 2 read

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

unit 3 getting started + listen and read anh 9

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thư viện Bài giảng

unit 3 getting started + listen and read anh 9

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thư viện Bài giảng

Unit 5. Work and play

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Unit 5. Work and play

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Unit 5. Work and play

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thư viện Bài giảng

Unit 5. Work and play

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

xem trước khi in và in văn bản

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

tin hoc 9

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng khác

tin hoc 9

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bai 14

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

cách tạo bài giảng elearning

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng khác

dong vat lop 3

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

bài 16

 • một năm trước
 • 0