TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác Thư mục tạm hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Làm quen chữ cái H, K chủ đề giao thông

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ttu nhien xa hoi tuan 28

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

trung học unit 9 tiếng anh 8

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 6 tình bạn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mam non phat trien ngon ngu 13-18th

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tuần 7. Người thầy cũ

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lịch sử lớp 5 hoàn thành thống nhất đất nước

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hình động giáo án

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 29 - Lớp 5

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dao duc5

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

môn học vần lớp 1 bài i a

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài đườn ống

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 12

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

LỚP 11

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Lớp 5 tuổi.

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hương dãn học lớp 2

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 6

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

RUNG CHUÔNG VÀNG TỪ K6-7-8-9

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài giảng điện tử chuyện tích chu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tính chất hóa học axit

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Baigiang Ky nang giao tiep

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài giảng côn trùng lớp 3 VNEN

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

chuyn de tieng anh 8

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tap doc 1 tuần 29: Con bù nhìn

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lớp 1 công nghệ giáo dục bài tiếng khác nhau

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

VAN MIEU TA

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

rung chuông vàng cấp tiểu học

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 3

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ứng dụng thực tế của bài toán gtln gtnn

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dao duc 4

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

trò chơi đuổi hình bắt chữ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tin học 6 tiết bài tập kì 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Unit 12 language focus english 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 3 - Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

An toàn Giao Thông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 15 - Lớp 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 3 - Lớp 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 9 sach moi - period 86-Unit 10-Looking back and project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hóa học 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ngu van 6 LUOM Tố Hữu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ngữ văn 6 Lượm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

on tập cuoi năm mon lich sử lop 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giáo án sự tích hoa hồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ôn tập tiết 4 - tuần 27 lớp 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

sinh học 12 nâng cao sự phân bào

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Review 3. (7-8-9)

 • một tháng trước
 • 0