TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Thể dục)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

kĩ thuật đánh cầu lông

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

MOT SO PP PT SM

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng khác

Trang viết tuổi hồng 2

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

123

 • 2 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng khác

the duc chu bo doi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

 • 3 năm trước
 • 29
Bài giảng
Bài giảng khác

TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Tư liệu giảng dạy môn Thể dục

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bai giang cau long

 • 4 năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng khác

phát đồ tiêm ngừa cho gà

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Phát đồ tiêm chủng cho gà

 • 5 năm trước
 • 33
Bài giảng
Bài giảng khác

CÂY THUỐC NAM

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CHE DO MOI CHO GV THE DUC

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án thể dục tuần 1 lớp 3,4,5

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Manchester united

 • 5 năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng khác

hay nong

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRONG TRƯỜNG

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng khác

mot so van de ve bien dong

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Giáo trình bơi lội

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Kỹ thuật bơi lội

 • 5 năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Kỹ thuật bơi lội

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Hướng dẫn học bơi

 • 5 năm trước
 • 22
Bài giảng
Bài giảng khác

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Báo cáo kiểddioinhj chất lượng giáo dục

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

báo cáo y tế học đường

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Giáo dục thể chất

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Cơ sở lý luận & PP TDTT

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

chuyê mon

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao duc quoc phong

 • 6 năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

CHE DO CHO GIAO VIEN TD

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Giáo trình bơi lội

 • 6 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục- QPAN: BG giáo dục quốc phòng

 • 6 năm trước
 • 18
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Giáo trình môn giáo dục thể chất

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: BG lý thuyết môn điền kinh

 • 6 năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng khác

Thể dục: Cơ sở lý luận PP thể dục thể thao

 • 6 năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

kế hoạch đội th dơng jri

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ke hoach tháng 11

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Ke hoach GD the chat

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG

 • 6 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng khác

lịch sử TDTT

 • 6 năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng khác

KH doi moi PPGD,KTDG Truong THPT Ninh Hai

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

đáp án bài dự thi bình đẳng giới 2012

 • 6 năm trước
 • 0