TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Lịch sử)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài 4 sử 11

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Nhận làm bài giảng e learning

 • 4 tháng trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

Nhận làm giáo án E-Learning

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Nhận thiết kế giáo án E-Learning

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Làm giáo án ELearning

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

 • 6 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 9

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Vasco Da Gama

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài 1. Nhật Bản

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

duy tân minh trị

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

văn hóa trung quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa

 • một năm trước
 • 25
Bài giảng
Bài giảng khác

Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Võ Nguyên Giáp

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

rung chuong vang lọp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

văn

 • một năm trước
 • 20
Bài giảng
Bài giảng khác

21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Ô nhiễm môi trường

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử giáo dục VN

 • một năm trước
 • 28
Bài giảng
Bài giảng khác

hello

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm "Vua"

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

bao cao tham luan

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng khác

MÌNH NHẬN LÀM BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - ELEANING.

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng điện tử bài 1 :Dân số địa 7

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng điện tử phân bón hóa học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

LS TƯ LIỆU

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Topic English

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Địa chỉ đỏ

 • 2 năm trước
 • 25
Bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi tìm hiểu luật môi trường

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi ATGT

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

trò chơi biển báo cấm

 • 2 năm trước
 • 0