Bài giảng Khác (Lịch sử)

Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử)
bài giảng
Bài giảng khác

Bài 4 sử 11

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Nhận làm bài giảng e learning

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Nhận làm giáo án E-Learning

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Nhận thiết kế giáo án E-Learning

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Làm giáo án ELearning

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

lop 9

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Vasco Da Gama

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ

 • một năm trước
 • 15
bài giảng
Bài giảng khác

TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Bài 1. Nhật Bản

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

duy tân minh trị

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

văn hóa trung quốc

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa

 • một năm trước
 • 18
bài giảng
Bài giảng khác

Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Võ Nguyên Giáp

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

rung chuong vang lọp

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

văn

 • một năm trước
 • 3
bài giảng
Bài giảng khác

21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Ô nhiễm môi trường

 • một năm trước
 • 12
bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

 • một năm trước
 • 12
bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh

 • một năm trước
 • 14
bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử giáo dục VN

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

hello

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng

 • một năm trước
 • 15
bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm "Vua"

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam

 • một năm trước
 • 14
bài giảng
Bài giảng khác

bao cao tham luan

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng E-learning

Địa lý 7: Thiên Nhiên Châu Phi

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

MÌNH NHẬN LÀM BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - ELEANING.

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng điện tử bài 1 :Dân số địa 7

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng điện tử phân bón hóa học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

LS TƯ LIỆU

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Topic English

 • 2 năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Địa chỉ đỏ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi tìm hiểu luật môi trường

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi ATGT

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

trò chơi biển báo cấm

 • 2 năm trước
 • 0