TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Lịch sử)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

bai 26 su 6

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao duc ki nang song

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học lịch sử

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vua lê thánh tông thời lê sơ

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lê thánh tông

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

sư 7 các danh nhân văn hoá

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

BAI LAM KI NANG SONG

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài 4 sử 11

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Nhận làm bài giảng e learning

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

Nhận làm giáo án E-Learning

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Nhận thiết kế giáo án E-Learning

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Làm giáo án ELearning

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 9

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Vasco Da Gama

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ

 • 2 năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài 1. Nhật Bản

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

duy tân minh trị

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

văn hóa trung quốc

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa

 • 2 năm trước
 • 25
Bài giảng
Bài giảng khác

Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Võ Nguyên Giáp

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

rung chuong vang lọp

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

văn

 • 2 năm trước
 • 20
Bài giảng
Bài giảng khác

21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Ô nhiễm môi trường

 • 2 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

 • 2 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

Lịch sử giáo dục VN

 • 2 năm trước
 • 28
Bài giảng
Bài giảng khác

hello

 • 2 năm trước
 • 19
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng

 • 2 năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm "Vua"

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng khác

bao cao tham luan

 • 2 năm trước
 • 13