Bài giảng Khác (Hóa học)

Thư viện Bài giảng Khác (Hóa học)
bài giảng
Bài giảng khác

Chuyên đề: Sản xuất kim loại

 • 10 tháng trước
 • 11
bài giảng
Bài giảng khác

Hidrocacbon thơm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Công nghệ sản xuất rượu mùi

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

ĐTM sông Lô

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

co2

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN HÓA 2017

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

kỹ năng thiết kế bài giảng hóa học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

CĐ muối ngậm nước(Powpoin)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

rượu etylic hóa 9

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

trò chơi ô chữ môn Hoá Học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thực phẩm chiếu xạ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

hidro sunfua 10NC

 • một năm trước
 • 13
bài giảng
Bài giảng khác

Chịu thua tôi rồi

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

chuyên đề

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

quy trình làm kế hoạch cá nhân

 • 2 năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm

 • 2 năm trước
 • 30
bài giảng
Bài giảng khác

Ô chữ hợp chất của Lưu huỳnh

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

Công Thức Hóa Lớp 8

 • 2 năm trước
 • 34
bài giảng
Bài giảng khác

ON TAP HKII

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

phanlan

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

phankali

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

phanbon

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Nguyên tử Phân tử Ion

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

thuyết trường tinh thể , thuyết trường phối tử

 • 2 năm trước
 • 19
bài giảng
Bài giảng khác

CHI

 • 2 năm trước
 • 12
bài giảng
Bài giảng khác

Xác định CTPT hợp chất hữu cơ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Các kiến thức cần nhớ trong chuơng trình THCS

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Những điểm trọng yếu của điện hóa

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng ăn mòn hóa học-Điện hóa

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Rèn tư duy HS qua BTTN

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

GIÁO ÁN TÍCH HƠP LIÊN MÔN

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thí nghiệm 28-Phản ứng giữa O2 và CO

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem 27- Phản ứng giữa CuO và CO

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem 26- Phản ứng của clo với nước

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem 25- Tính tẩy màu của nước clo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem24

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem 23

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thí nghiệm 22

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thí nghiệm 21

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

TN 20

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem19-Phản ứng giữa Natri và Nước

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem16-Phản ứng giữa Natri và oxi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thí nghiệm 18-SX vôi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thí nghiệm 17- TN dieu che va dot H2

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thí nghiệm 16- TN dien phan nuoc

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem 15-Phản ứng giữa sắt và axit clohiđric

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem14- Phản ứng giữa lưu huỳnh và oxi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Thi nghiem13- Phản ứng giữa đồng(II) oxit và hyđro

 • 2 năm trước
 • 0