TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
VĂN BẢN MỚI

Công văn 8987 hướng dẫn tự đánh giá KĐCLGD

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Công văn 8987 hướng dẫn tự đánh giá KĐCLGD

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV số 19: Thống kê CSVC năm học 2013-2014

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

KẾ HOACH CT THÁNG 3-2014

 • 5 năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Công văn số 17/CV-PGD Về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

hoi thi ATGT

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV số 16/PGD-TC về việc xét nâng lương, BNN, thâm niên quý I/2014

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

chuyên đề pháp luật

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Chương trình lễ kết nạp đảng viên

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Thông báo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTHCS

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

QĐ tập huấn dự án THCS vùng khó khăn nhất

 • 5 năm trước
 • 8
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV số 11 về việc báo cáo số liệu học sinh sau tết

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Công văn số 10/PGD-TC Về việc xây dựng bồi dưỡng NGND-NGƯT

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đề thi

Đề thi An toàn giao thông (sinh hoạt hè)

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Đề thi

Đề thi Dân số-KHHGĐ

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo dục ngoài giờ tháng 1

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giao dục cong dan 8

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

KE HOACH THANG 2-2014

 • 5 năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng khác

LỊCH TRỤC TÊT GIÁP NGỌ 2014

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giới tính thứ 3

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

Trắc nghiệm lịch sử

 • 5 năm trước
 • 11
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Thông báo về việc thành lập đội bóng đá

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
VĂN BẢN MỚI

Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01.5.2013

 • 5 năm trước
 • 5
Bài giảng
VĂN BẢN MỚI

Luật Công đoàn có hiệu lực ngày 01.01.2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01.5.2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng về Biến đổi khí hậu

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Nghi thức đội Thiếu niên tiền phong HCM

 • 5 năm trước
 • 11
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Công văn số 08: Tổ chức Sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Kế hoạch hoạt động tháng 1+2 năm 2014

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Công văn số 07/PGD-CV Về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng khác

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ĐẦU TƯ CÔNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

XÂY DỰNG VĂN HÓA CƠ SỞ

 • 5 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng

hinh anh thiet ke bai giang

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

hinh anh thiet ke bai giang

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

LQVH: thơ " Cây dây leo"

 • 5 năm trước
 • 0