TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

BAI VIET HOC SINH CHA ME- THCS TAN TRUONG-013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

TRUNG UOONG 6 KHOOAA XI

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Bao gia do dung hoc tap 2013-2014

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

XDKH phat trien GD

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

GD CD: TL HD xã- phường phòng chống HIV/AIDS

 • 6 năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

gD CD: Môi trường & phát triển bền vững

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

gD CD: Giáo dục về môi trường

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

KH kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuổi lần III (tháng 5-2013)

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

GD CD: Văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng khác

GD CD: Văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển

 • 6 năm trước
 • 7
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

GD HN: Đạo đức cần có của người lái xe

 • 6 năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng khác

GD CD: Kế hoạch hoạt động hè 2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Hương dan lap danh dach khen thương con em trong ngnhf

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

MAU BAO CAO DANH GIA CHUAN hIEU TRƯƠNG, PHO HIEU TRUONG, GIAO VIEN

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Huong dan truong dat chuan MCLTT

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Huong dan danh gia chuan HT, PHT, giao vien

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV huong dan xet nang luong, bo nhiem ngach quy II/2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV huong dan bo sung quy hoach

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Đề tài - NCKHUD

DE TAI DAI SO 8.rar

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV 25 Báo cáo trường học thân thiện

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

BC tong ket

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Hương dẫn báo cáo TK cấp THCS

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Tổng kết nhân rộng mô hình VNEN

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV trien khai day hoc tieng anh lop 6.

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Bao cao cong tac kiem dinh chat luong GD

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Đề tài - NCKHUD

đổi mới tiết sinh hoạt

 • 6 năm trước
 • 1
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Danh muc SGK năm 2013-2014

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV đăng ky mua hồ sơ phổ cập

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV đăng ký mua SGK, thiết bị dạy học

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Cong van thong ke giao duc tieu hoc (chuan)

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Đề tài - NCKHUD

De tai KHSPUD .rar

 • 6 năm trước
 • 6
Bài giảng
Đề tài - NCKHUD

BIEN PHAP GIUP HS NHO 9 XAC SU KIEN LICH SU

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV cắt phép hè và chỉ đạo một số công việc trong tháng 5

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV huong dan nhap thong tin EMIS cuoi nam

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Ho so EMIS

 • 6 năm trước
 • 5
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV huong dan bao cao thong ke cuoi nam 2012-2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2 tại Việt Nam

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV hoi dong xe tot nghiep va tuyen sinh

 • 6 năm trước
 • 8
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

CV so 41 bao cao tong ket bua an cho HS

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Khám phá khoa học

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Làm quen với toán

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

giáo án Âm nhạc " Bé chúc tết"

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

kế hoạch tháng 5,thang 6/2013

 • 6 năm trước
 • 2
Bài giảng
Công văn - văn bản năm học 2013-2014

Kế hoạch hoạt động tháng 5,6/2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Khám phá khoa học

 • 6 năm trước
 • 7