TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Phần mềm ghi âm và xủ lý âm thanh Audacity

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Làm quen chữ cái H, K chủ đề giao thông

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ttu nhien xa hoi tuan 28

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

trung học unit 9 tiếng anh 8

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 6 tình bạn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mam non phat trien ngon ngu 13-18th

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tuần 7. Người thầy cũ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

zoo

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

phone

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lịch sử lớp 5 hoàn thành thống nhất đất nước

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hình động giáo án

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 29 - Lớp 5

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dao duc5

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

môn học vần lớp 1 bài i a

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài đườn ống

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 12

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

LỚP 11

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Lớp 5 tuổi.

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

x-ray

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hương dãn học lớp 2

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 6

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

RUNG CHUÔNG VÀNG TỪ K6-7-8-9

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

3NT. Doi hinh doi ngu 2019

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

NT. Cac yeu cau doi voi doi vien 2019

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài giảng điện tử chuyện tích chu

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tính chất hóa học axit

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Baigiang Ky nang giao tiep

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ

dai so 7

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài giảng côn trùng lớp 3 VNEN

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

chuyn de tieng anh 8

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

yoyo

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tap doc 1 tuần 29: Con bù nhìn

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lớp 1 công nghệ giáo dục bài tiếng khác nhau

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

weather

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

VAN MIEU TA

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

rung chuông vàng cấp tiểu học

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 3

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

clothes

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ứng dụng thực tế của bài toán gtln gtnn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dao duc 4

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

CLB DIA LY "EM YEU THIEN NHIEN"

 • 29 ngày trước
 • 0