TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

toán học 3

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

luyen tap tuan 13

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

chiến tranh thế giới thứ nhất

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

kiem tra đinh ki giua kỳ 1

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Hóa học 12. Bài 31. Sắt

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giao an theo tuan lop 3

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dia li 11

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

2.So sanh hai so thap phan!

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

1.So thap phan bang nhau!

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tập đọc 5. Tuần 21. Tiếng rao đêm

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ngữ văn 6. Bài 10. Thầy bói xem voi

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Chú hải quân

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 3: Hàm số bậc hai (Nâng cao)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

6 cộng với một số: 6 + 5

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

thanh niên với văn hoá giao thông

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tiếng Anh 7 (Sách mới).

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

am nhac 4 NHẠC HOA HAY

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thành viên chia sẻ

Luyện từ và câu

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

LTVC

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Địa lí 6.

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tuần 7 Thông điệp... phòng chống HIV/AIDS

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Toán lớp 5.

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bé cần gì để lớn lên

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tìm số trung bình cộng

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 11 - Lớp 1

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Địa lí 7. bài 6. Môi trường nhiệt đới

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Luyện tập chung Trang 36

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Đạo đức 5 bài nhớ ơn tổ tiên

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Lịch sử 6 bài 5 các quốc gia cổ đại trên thế giới

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tập đọc 5. Tuần 12. Mùa thảo quả

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dai so 9

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

THPT

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Kể chuyện 2. Tuần 5. Chiếc bút mực

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mầm non

Kể chuyện 2. Tuần 5. Chiếc bút mực

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mầm non

Kể chuyện 2. Tuần 5. Chiếc bút mực

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TOÁN HỌC 5. MÉT KHỐI

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 27. Lực điện từ

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

những lá thư không gửi

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Người ăn xin lớp 4. Tập đọc

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 3

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ĐẠO ĐỨC TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dai so 9

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TRÒ CHƠI Ô CỬA BÍ MẬT

 • 16 ngày trước
 • 0