TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

Phòng chống xâm hại tình dục

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

rung chuông vàng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

giáo dục giới tính và lgbt

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Tổ chức Noel

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 5. Thanh niên với Bác Hồ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo dục kỹ năng sống cực hay

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Chủ điểm 30/4

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 4. Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 11

CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7-Tháng 1+2

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

1NT. Nhung van de chung ve nghi thuc 2019

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 4

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 3

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 2

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 1

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNGLL: Ngày hội tiếng anh

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

ĐỔI MỚI GIỜ SINH HOẠT LỚP

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

hoat dong ngoai gio len lop 9 giáo dục giới tính

 • 7 tháng trước
 • 1