TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Ngoại khóa "Tìm hiểu bảo vệ tài nguyên rừng"

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

trường thcs ngô quyền

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 11

CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Ngoài giờ lên lớp 72

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

my hobby

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.Lễ kỉ niệm ngày 20/11

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trò chơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trò chơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Trò chơi sinh hoạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

lăng kính yêu thương (trải nghiệm sáng tạo 7)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Ươm mầm giá đỗ (trải nghiệm sáng tạo lớp 6)-sinh học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Tôn sư trọng đạo ( lớp 7)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Chào mừng ngày 20/10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Cảnh đẹp và môi trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

ô chữ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

cd 10

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trò chơi

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trò chơi

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trò chơi

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trò chơi

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7. trò chơi sinh hoạt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7. trò chơi sinh hoạt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Trò chơi sinh hoạt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Trò chơi sinh hoạt

 • 2 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Kỹ năng phòng tránh thú dữ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Kỹ năng phòng tránh tai nạn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Trò chơi ô chữ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7

 • 2 tháng trước
 • 0