TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học

bài giảng hóa nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

quang phổ hấp thụ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

hóa keo và hấp phụ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Kim loại kiềm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

hóa môi trường

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Chương điện

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học

One-Pot Hydrothermal Synthesis of Carbon Dot

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Hóa học

Polyvinylclorua (PVC)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học

Giới thiệu GLP

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học

Cấu trúc khí quyển và hiện tượng mưa axit

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Hóa học

công nghệ xử lí khí H2S

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

CHƯƠNG ĐIỆN HÓA HỌC

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG (MS)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI (PHỔ IR)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học

aldehyd ceton

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

Điện hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

bao bì lon nhôm

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Nhiệt động lực học hóa học

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

dung dich

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Phân compost

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Hóa Đại cương

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

Hóa Đại Cương

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

Hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Hoa hoc tinh the

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Phan tich quang pho

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Nhiễu Xạ tia X

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
Hóa đại cương

Bai giảng Lipid

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa đại cương

Bài giảng nồng độ và pha chế dung dịch

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

vai trò của saccaromyces

 • 3 năm trước
 • 22
Bài giảng
Hóa học

Nano Bạc

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học

BÀI 5: CHUẨN ĐỘ CÁC ĐA AXIT VÀ ĐA BAZƠ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

cấu tạo phức chất

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học

Nhiệt động học

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Hệ thống cáp nước công cộng 4

 • 3 năm trước
 • 10
Bài giảng
Hóa học

Hệ thống cáp nước công cộng 3

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Hệ thống cáp nước công cộng 2

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

hệ thống cấp nước công cộng 1

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Các phương pháp nghiên cứu điện hóa

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

bài tập lai hóa obitan

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

andehit_xeton

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

kim loại nhóm IB

 • 3 năm trước
 • 0