Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH)

Thư viện Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH)
bài giảng
Hóa học

Chương điện

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học

One-Pot Hydrothermal Synthesis of Carbon Dot

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Polyvinylclorua (PVC)

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học

Giới thiệu GLP

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học

Cấu trúc khí quyển và hiện tượng mưa axit

 • 7 tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học

công nghệ xử lí khí H2S

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học

CHƯƠNG ĐIỆN HÓA HỌC

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG (MS)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI (PHỔ IR)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học

aldehyd ceton

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Điện hoá học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

bao bì lon nhôm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Nhiệt động lực học hóa học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

dung dich

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Phân compost

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Hóa Đại cương

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Hóa học

Hóa Đại Cương

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Hóa học

Hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Hoa hoc tinh the

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Phan tich quang pho

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Nhiễu Xạ tia X

 • 2 năm trước
 • 9
bài giảng
Hóa đại cương

Bai giảng Lipid

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa đại cương

Bài giảng nồng độ và pha chế dung dịch

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

vai trò của saccaromyces

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Nano Bạc

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC TRONG PHỨC CHẤT

 • 2 năm trước
 • 21
bài giảng
Hóa học

BÀI 5: CHUẨN ĐỘ CÁC ĐA AXIT VÀ ĐA BAZƠ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

cấu tạo phức chất

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Nhiệt động học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Hệ thống cáp nước công cộng 4

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Hệ thống cáp nước công cộng 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Hệ thống cáp nước công cộng 2

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

hệ thống cấp nước công cộng 1

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Các phương pháp nghiên cứu điện hóa

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

bài tập lai hóa obitan

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

andehit_xeton

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

kim loại nhóm IB

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

TÀI LIỆU THỰC HIỆN 5S

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Phương pháp Volt Ampere

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Thực trạng bệnh loét dạ dày - tá tràng

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

polyme

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

gluxit

 • 3 năm trước
 • 33
bài giảng
Hóa học

dị vòng

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

amino axit và protein

 • 3 năm trước
 • 0