TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Chất béo và sản xuất xà phòng

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim(2018-2019)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

bai giang hoa 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Rượu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

họcBaif 11 Phân bón hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

trọa đàm 20/11

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng