TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 38. Axetilen

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 38. Axetilen

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

bài 36 metan

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 38. Axetilen

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 38. Axetilen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9 NVhoang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0