TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước (TIET 1)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Tiết 54 Nước tiết 2 hay

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 14. Bài thực hành 3

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 26. Oxit

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 29. Bài luyện tập 5

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 21. Tính theo công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • một tháng trước
 • 0