TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

don chat - hop chat- phan tu T1

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

bài 10. hóa trị

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

bài nước

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 26. Oxit

 • 26 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Tiết 24 Nhôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Tiết 26 Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 21. Tính theo công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 21. Tính theo công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Hóa học 8. Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 19 Hóa 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

hoa hoc 8 TTCTHH

 • một tháng trước
 • 0