TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 12 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(niken, kẽm)

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(Thiếc, chì)

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

BÀI 23 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

dầu khí 1

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

dầu khí

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

lop 2

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

lop 12

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 13. Peptit và protein

 • một năm trước
 • 17
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Acid carboxylic

 • 2 năm trước
 • 25
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

 • 2 năm trước
 • 19
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 22. Sự điện phân

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 22. Sự điện phân

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao

 • 3 năm trước
 • 22
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài sắt hóa học 12

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

chuyên đề Hóa

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài vật liệu polime tiết 2

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Đồng và hợp chất của đồng

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 49: Phân biệt anion

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

HỢP CHẤT CỦA NATRI

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Môi trường

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Tiết 64 bài 40 SẮT

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

sự điện phân

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

oxit sắt (III)

 • 6 năm trước
 • 14
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài 28: KIM LOẠI KIỀM

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Sắt -12NC

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Một số hợp chất của Fe

 • 6 năm trước
 • 37
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Xenlulozo

 • 6 năm trước
 • 15
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy

 • 6 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM

 • 6 năm trước
 • 21
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Nhôm

 • 6 năm trước
 • 18
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO

 • 6 năm trước
 • 11
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm thổ

 • 6 năm trước
 • 12
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

AMINO AXIT

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Giao an dien tu

 • 6 năm trước
 • 16
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Vật liệu polime

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)

 • 6 năm trước
 • 0