TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 12

Hóa học 12.Hóa sinh phân tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

hợp chất kim loại kiềm thổ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 13. Đại cương về polime

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 13. Đại cương về polime

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 11. Peptit va protein

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 11. Peptit va protein

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Thí nghiệm ảo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 10. Amino axit

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 4 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 10. Amino axit

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 6 tháng trước
 • 16
Bài giảng
Hóa học 12

sắt

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt - pp2016 recommended

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 10 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 32. Hợp chất của sắt

 • 11 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Trò chơi ô chữ Nhôm

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 25 Hóa học 12

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một năm trước
 • 195
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 11. Peptit va protein

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng