TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

LUYỆN TẬP BÀI AMIN

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 13. Đại cương về polime

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 2. Lipit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 34. Crom và hợp chất của crom

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 10. Amino axit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bán tài liệu file word môn Hóa

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 31. Sắt

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt (Thép)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

hoá học 12 bài 34 crom và hợp chất của crom

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 34. Crom và hợp chất của crom

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Hóa học 12.Hóa sinh phân tử

 • 10 tháng trước
 • 0