Bài giảng Hóa học 12

Thư viện Bài giảng Hóa học 12
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 10. Amino axit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

nước cứng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Nhom_va_hop_chat_cua_nhom(NC12)thaogiang

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

sắt

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

GIẢI BÀI TẬP KHÓ TRONG ĐỀ KIỂM TRA

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt - pp2016 recommended

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 32. Hợp chất của sắt

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Trò chơi ô chữ Nhôm

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

Bài 25 Hóa học 12

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 10 tháng trước
 • 171
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 10 tháng trước
 • 69
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 10 tháng trước
 • 156
bài giảng
Hóa 12

Bài 9. Amin

 • 10 tháng trước
 • 118
bài giảng
Hóa 12

Bài 9. Amin

 • 10 tháng trước
 • 53
bài giảng
Hóa 12

luyen tap cacbohidrat, este

 • 10 tháng trước
 • 70
bài giảng
Hóa 12

CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT

 • 10 tháng trước
 • 63
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 10 tháng trước
 • 66
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 10 tháng trước
 • 52
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 10 tháng trước
 • 100
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • 10 tháng trước
 • 68
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • 10 tháng trước
 • 112
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • 10 tháng trước
 • 73
bài giảng
Hóa 12

luyện tập

 • 10 tháng trước
 • 156
bài giảng
Hóa 12

Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo

 • 10 tháng trước
 • 66
bài giảng
Hóa 12

Bài 3. XÀ PHÒNG

 • 10 tháng trước
 • 117
bài giảng
Hóa 12

Bài 2. Lipit

 • 10 tháng trước
 • 97
bài giảng
Hóa 12

Bài 2. Lipit

 • 10 tháng trước
 • 75
bài giảng
Hóa 12

Bài 1. Este

 • 10 tháng trước
 • 85
bài giảng
Hóa 12

Bài 1. Este

 • 10 tháng trước
 • 97
bài giảng
bài giảng
Hóa 12

TIET 27- BAI 18 LOP 12CB

 • 10 tháng trước
 • 9
bài giảng
Hóa 12

Dãy điện hoá của kim loại

 • 10 tháng trước
 • 8
bài giảng
bài giảng
Hóa 12

day hoat dong hoa hoc cua kim loai

 • 10 tháng trước
 • 9